Zwroty

Zgodnie z przepisami każdy Konsument, który zawarł umowę na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorcy może odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru. 


Jak odstąpić od umowy sprzedaży?

Należy wysłać  formularz zwrotu towaru listem poleconym do Sprzedawcy na adres korespondencyjny lub e-maile. Uwaga formularz musi zostać wysłany najpóźniej 10 dnia, licząc od dnia odebrania paczki.

Formularz zwrotu towaru

W ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych Klient ma obowiązek odesłać lub dostarczyć towar do Sprzedawcy.

Uwaga zamówione ubrania lub buty można przymierzyć należy jednak pamiętać o tym, by nie uszkodzić, czy też nie ubrudzić towaru. Towar nie może nosić śladów normalnego używania ponieważ sklep musi mieć możliwość dalszej jego odsprzedaży.

W ciągu tych samych 14 dni Sprzedawca dokona zwrotu płatności za towar lecz nie wcześniej niż po otrzymaniu  zwrotu towaru.


Koszty zwrotu towaru do sklepu?

Klient dokonuje zwrotu towaru na własny koszt, czyli płaci za odesłanie towaru do Sprzedawcy. Forma wyboru dostawcy jest dowolna. Klient powinien również zadbać o odpowiednie opakowanie tak, aby wysyłany towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.


Kiedy nie można oddać towaru?

Ze względu na charakter zamawianego towaru, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:


Towar jest na indywidualne zamówienie.

Klient zamówi towar, który zostanie wykonany lub sprowadzony na jego indywidualne  zamówienie tj. został dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Przykładem takiego towaru jest:

  • wydruk przesłanego zdjęcia na towarze,

  • naszycie inicjałów lub innego określonego napisu,

  • wybór koloru lub modelu, którego standardowo nie ma w ofercie sklepu i jest na zamówienie,

 

Towar ma szczególny charakter.

Do tej kategorii towarów zaliczają się np. kosmetyki po otwarciu opakowania, towary higieniczne, leki. Są to takie towary, gdzie po otwarciu opakowania Sprzedawca nie może ich dalej odsprzedać ze względów na naruszenie opakowania.


Towar, który ulega szybkiemu zepsuciu.

Artykuły spożywcze np. mrożonki, owoce i warzywa luzem, wędliny lub inne towary, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu. Nie można ich zwrócić, nawet w przypadku, gdy data ważności towaru jest jeszcze odległa, a jest to typowy towar spożywczy, np. sery.